Samen

Samen

Wij geloven in hybride onderwijssystemen waar ruimte is voor formeel en informeel leren. Partijen maken samen een onderwijskundige vertaalslag naar leren en ontwikkelen. 

 

Studenten zijn actief betrokken bij hun eigen leerproces;

Docenten zien kansen in alle vormen van leren; 

De onderwijsorganisatie coördineert, stimuleert en begeleidt studenten tijdens hun leerproces;  
Het bedrijfsleven en het onderwijs werken intensief samen.  

 

Wij verzorgen interactieve presentaties over de aansluiting onderwijs en arbeidsmarkt en de kansen die hierin liggen voor het leren. Daarnaast adviseren wij teams en ontwikkelgroepen over dit onderwerp.