Samen op pad

Wij geloven in hybride onderwijssystemen waar ruimte is voor formeel en informeel leren. Rollen zijn helder en kansen worden benut. Partijen maken samen een onderwijskundige vertaalslag naar leren en ontwikkelen.  
 

Studenten zijn actief betrokken bij hun eigen leerproces. 
Docenten zien kansen in alle vormen van leren.    
De schoolorganisatie coördineert, stimuleert en begeleidt studenten in hun leerproces. 
Het bedrijfsleven en het onderwijs spreken elkaars taal. 

 

Kortom: Leren kan altijd en overal. 

 

.